czwartek, 05 styczeń 2023 17:19

Dla kogo PIT-37?

PIT-37 dla osób do 26 roku życia PIT-37 dla osób do 26 roku życia www.freepik.com

Sposób odprowadzania składek i rozliczania się z urzędem skarbowym determinuje rodzaj zeznania podatkowego, które musimy przekazać fiskusowi. Jedną z najczęściej wykorzystywanych deklaracji podatkowych jest PIT-37.

Wybiera ją około 80% podatników. Wypełniają ją wszystkie te osoby, które dochody za poprzedni rok podatkowy osiągały wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Dla kogo dokładnie jest PIT-37? Podpowiadamy.

Kto wypełnia PIT-37?

Deklarację podatkową PIT-37 powinny wykorzystać osoby, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatników. Dlatego po ten formularz sięgają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, a więc uzyskujący dochody nie tylko ze stosunku pracy, ale również pracy nakładczej, stosunku służbowego, praw autorskich, czy innych praw majątkowych, ponieważ wówczas to pracodawca, a więc płatnik pobiera zaliczki na podatek. Takie osoby powinny więc od swojego przełożonego otrzymać PIT-11, czyli dokument, w którym znajdują się informacje o wysokości osiąganego wynagrodzenia i pobieranych zaliczek na podatek.

PIT-37 rozliczany jest również w przypadku przychodów z emerytur lub rent krajowych, zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tzw. zasiłków chorobowych, a także świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, na przykład zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów naukowych.

PIT-37 a ulga dla młodych

PIT-37 dla osób do 26 roku życia rozlicza się nieco inaczej niż w przypadku starszych pracowników, ponieważ takie osoby obowiązuje tak zwana ulga dla młodych. Zerowy PIT zwalnia z podatku dochodowego osoby do 26 roku życia osiągające przychód ze stosunku pracy i pokrewnych stosunków, na przykład umowy zlecenie, który w ciągu roku nie przekracza kwoty 85 528 zł. Jeżeli podatnik osiągnie wyższy przychód, wówczas opodatkowana jest wyłącznie nadwyżka powyżej kwoty 85 528 zł. Dochody zwolnione z podatku nie obejmują jednak przychodów z tytułu umowy o dzieło czy zasiłków pieniężnych. 

Rozliczenie PIT-37 z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

PIT-37 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Jednak w takiej sytuacji obie osoby muszą spełniać warunki konieczne do złożenia takiej deklaracji. Osoba, która wypełnia PIT-37 nie może więc na przykład trudnić się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub wg. skali. PIT-37 mogą też wypełnić osoby samotnie wychowujące dziecko małoletnie, otrzymujące renty socjalne lub zasiłki pielęgnacyjne, a także to, które nie ukończyło 25 roku życia i nadal uczy się lub studiuje.