sobota, 12 styczeń 2019 14:36

Uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych

http://ekosan-instal.pl/ http://ekosan-instal.pl/

Uzbrojenie to niezbędny element przyłączy wodociągowych, który zapewnia jej prawidłową eksploatację.

Do uzbrojenia zaliczamy: zasuwy do otwierania lub zamykania przepływu wody, zawory zwrotne, zasuwy odwadniające, uzbrojenie regulujące przepływ wody, hydranty pożarowe, odpowietrzniki i napowietrzniki, kompensatory i zawory redukcyjne (uzbrojenie zabezpieczające).


Zasuwy - montuje się w miejscach przewidzianych w projektach, przeważnie w punktach rozgałęzień i na dłuższych odcinkach magistralnych. Mogą być montowane na przewodach w ziemi lub w specjalnych studzienkach. Zasuwy wbudowane w przewody podziemne muszą mieć obudowę wyprowadzoną na powierzchnię gruntu. Obudowa składa się ze skrzynki ulicznej z pokrywą, kaptura i rury ochronnej. Służy do zabezpieczenia urządzenia do zamykania i otwierania zasuwy przed zasypaniem ziemią i umożliwia łatwe ustawianie specjalnego klucza nasadowego na wrzecionie.

Zawory zwrotne ze względu na swoją konstrukcję są montowane tam, gdzie trzeba zapewnić jednokierunkowy przepływ wody w przewodzie. są najczęściej stosowane w pompowniach na przewodach tłocznych w celu zabezpieczenia ich przed cofaniem się wody.
Zasuwy odwadniające, umożliwiające opróżnianie przewodów z wody, są montowane w najniższych punktach przewodów.

Hydranty pożarowe, przeznaczone przed wszystkim do pobierania wody do gaszenia pożarów, montuje się na przewodach rozdzielczych. Stosuje się dwa rodzaje hydrantów: podziemne i nadziemne. Hydranty pożarowe podziemne montuje się pod ziemią, a dostęp do nich zapewnia skrzynka żeliwna montowana na powierzchni terenu.

Podstawowe wymogi BHP przy wykonywaniu przyłączy wodociągowych

Ze względu na bardzo zróżnicowany zakres robót prowadzonych podczas układania przewodów wodociągowych na każdym stanowisku pracy należy zachować szczególną ostrożność. Podczas robót związanych z montażem przyłączy wodociągowych należy przestrzegać następujących przepisów BHP
- na stanowisku pracy należy zachować ład i porządek
- codziennie przed wejście do wykopu należy sprawdzić stan jego obudowy
- schodzenie i wychodzenie z wykopu powinno odbywać się po specjalnej drabince
- nie wolno do wykopu wrzucać żadnych narzędzi i przedmiotów tylko je opuszczać po linie
- wpuszczanie do wykopu przedmiotów o wadze ponad 250 kg może odbywać się wyłączenie mechanicznie i pod nadzorem brygadzisty lub majstra
- usuwanie szalunku z wykopu może odbywać się z jego jednoczesnym zasypywaniem

Po skończonej pracy stanowisko powinno być uprzątnięte, narzędzia i materiały schowane w odpowiednich pomieszczeniach, a same wykopy pokryte balami lub zabezpieczone ogrodzeniem, o zmierzchu zaś i w nocy oświetlone światłem ostrzegawczym.

EkoSan Instal Sp. z.o.o.
ul. Relaksowa 27/11
20-819 Lublin
http://ekosan-instal.pl/